Copyright 2024 - Custom text here

Okresní sdružení

Činnost Okresního sdružení hasičů ČMS Jablonec nad Nisou

od 1.1. 2017

 

          Začátek každého roku je vždy ve znamení probíhajících valných hromad sborů a okrsků. Vždy s počátkem každého roku začínají v atletické hale na Střelnici páteční tréninky sportovců-hasičů, a to nejen z Jablonecka, ale z celého širokého okolí. Ve druhé polovině ledna ve spolupráci s HZS a ÚHS Bílé Poličany, jsme zorganizovali 40ti hodinovou odbornou přípravu velitelů a strojníků. Spolupráce probíhala i při pořádání další odborné přípravy.

          V únoru jsme pořádali odborný seminář pro jednatele. Překvapila nás vysoká účast sborů a opravdový zájem. Problematika ochrany osobních dat, fungování dle stále se měnící legislativy, práce s programem Evidence SDH, výměna průkazů, to bylo hlavní náplní semináře. Vzhledem k tomu, že ochrana osobních dat je oblast trvale velice ožehavá a pravdě podobně opět dojde k určitým změnám, počítáme začátkem roku s dalším seminářem.

          V březnu proběhla IV. Jablonecká hala mladých hasičů. Tradičně vysoká účast závodníků nás velice těší. „Dětskou“ halu jsme už museli rozložit do dvou dnů, aby se nápor – tentokrát cca 800 závodníků dal zvládnout. Závody pro dorost jsme přesunuli k pořádání soutěže pro dospělé. A tak v dubnu se konal XXXI. Ročních Jablonecké haly 2017 a III. Jablonecká hala dorostu.

          ORM zorganizovala školení vedoucích a následovalo okresní kolo hry Plamen a dorostu. To bylo společné i pro dorostence z Libereckého okresu. Současně s vyhodnocením Plamene proběhlo i vyhodnocení okresního kola literární a výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí. V květnu začaly i postupové soutěže – okrsky v požárním sportu. Na závěr „mládežnické sezony“ SDH Tanvald Šumburk uspořádal již IV. ročník okresního táboráku. Na krásném podvečerním setkání plného soutěží a her, završeném opékáním a diskotékou se pravidelně sjede většina kolektivů Mladých hasičů. Součástí je vyhodnocení Jablonecké ligy Mladých hasičů. V říjnu proběhlo podzimní kolo hry Plamen a dorostu, nováček mezi pořadatelskými sbory SDH Bzí zajistilo ve spolupráci s ORM velice pěkně zabezpečený branný závod.

          Okresní kolo v požárním sportu letos jako společné pro okres Jablonec a Liberec pořádalo OSH Liberec na městském stadionu v Liberci. Při samostatném vyhodnocení okresu Jablonec proběhlo i vyhodnocení Jablonecké ligy za rok 2016.

          Letošní rok je rokem 45.výročí založení hry Plamen. Zorganizovali jsme proto pro pamětníky a zakladatele přátelské posezení s předáním malého dárku.  Bylo to velmi pěkné odpoledne plné vzpomínek, prohlížení fotek a kronik.

          Aktualizovali jsme své webové stránky, www.oshjablonec.cz.  Rovněž byl vytvořen profil na sociální síti, Facebook – OSH Jablonec nad Nisou.

          Během roku to pak po okresech byla řada oslav výročí založení sborů, a další společenské, sportovní a kulturní akce.

          Na závěr musím poděkovat všem kolegům ať ve výkonném výboru, tak v odborných radách OSH Jablonec, ale i všem dalším, kteří jakkoliv pomáhají.

Poděkování patří i HZS ÚO Jablonec. Ředitel a vedoucí služeb jsou členy výkonného výboru. Ale kdykoliv je potřeba nějaká spolupráce, či pomoc, vždy dojdeme ke vzájemné spokojenosti.

         

 

 

 

Soutěže a akce pořádané Okresním sdružením hasičů v Jablonci nad Nisou, a další významné pro hasiče:

 

 

 1. -25. 3. 2018 Jablonecká hala Mladých hasičů
 2. – 8.4. 2018 Jablonecká hala 2018+Jablonecká hala Dorostu
 3. 5. 2018 Okresní kolo hry Plamen
 4. 5. 2018 Okresní kolo dorostu (Semily nebo Liberec)
 5. – 10.6. 2018 Krajské kolo mládeže

1.7.  2018  Okresní kolo v požárním sportu

                 + Memoriál M. Kučery a L. Hynkové

14.7. 2018   Krajské kolo v požárním sportu  (Semily)

 1. – 26.8. 2018 MČR v požárním sportu - Liberec

 

         

 

Hlavní zaměření KSH Libereckého kraje v roce 2018

 

 

 • zajišťovat plnění úkolů vyplývajících z Programu činnosti SH ČMS do roku 2020
 • prostřednictvím jednotlivých členů VV KSH všestranně napomáhat činnosti okresů a dle potřeby koordinovat a usměrňovat jejich činnost
 • udržovat a rozvíjet spolupráci s Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje, Krajským úřadem Libereckého kraje, Hasičskou vzájemnou pojišťovnou
 • podílet se na organizaci Mistrovství ČR v požárním sportu
 • spolupracovat s jednotlivými OSH při pořádání celokrajných akcí
 1. Krajské kolo v požárním sportu
 2. Krajské kolo hry Plamen a dorostu
 3. Festival přípravek
 4. Krajské kolo soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže
 5. Krajské setkání Zasloužilých hasičů
 6. Školení rozhodčích mládeže a požárního sportu
 • zaměřit se na vzdělávání funkcionářů sborů dobrovolných hasičů
 • pořádané akce SH ČMS směřovat zároveň k oslavám 100. výročí vzniku Československé republiky
 • vytvořit vlastní materiály v oblasti prevence pro prezentaci SH ČMS v rámci kraje na akcích typu dny IZS apod.

 

 

f t g m